logotyp

Školní projekty

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
Naše mateřská škola se druhý rokem účastní projektu sportovní všestrannosti s názvem „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Projekt, který pořádá Česká obec sokolská je financován  z grantu MŠMT a ve škole jej realizují dětí ze 2. třídy. Záměrem projektu je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Cílem je vzbudit zájem dětí o aktivní sportování, vést je k týmové spolupráci a přinést radost ze splněných úkolů jak individuálních, tak skupinových. V rámci projektu není záměrem, aby děti vzájemně soupeřili, nevytváří se stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se důraz klade na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Děti v průběhu celého školního roku  plní jednotlivé úkoly, což jim přináší potěšení a radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností. Motivací pro děti jsou zvířátka, která je provází jednotlivými činnostmi. Kobylka Emilka je dětem nápomocná při provádění přirozených cvičení jako je chůze, běh, plazení, skákání a házení. Opička Hanička s dětmi trénuje obratnost při překonávání překážek a cvičení s různým sportovním náčiním. Ježeček Mareček jde dětem příkladem při cvičení s míčem. Veverka Věruška je symbolem pro rozumové činnosti a s beruškou Danuškou si děti vyzkouší netradiční činnosti - děti seznamuje s tradicemi a nabádá je ke tvoření z různých materiálů. Děti provází projektem ještě sokolík Pepík, do světa děti veze vláčkem, jehož barevné vagonky představují světadíly. Zapojit se do cvičení a podpořit zdravý pohyb svých dětí mohou i rodiče. Po splnění všech úkolů budou děti odměněny diplomy a drobnými dárky. V závěru školního roku uspořádáme již tradiční sportovní setkání dětí ze všech dubských mateřinek.

Rychlý kontakt

MŠ U Křemílka

telefon:
417 571 755

telefon ředitelka:
731 495 217

e-mail MŠ:
mskremilek@seznam.cz

e-mail ŠJ:
mskremilek-sj@seznam.cz

pověřenec GDPR:
Mgr. Radek Kindl
tel.: 775 446 665
e-mail: kindl@mesto-dubí.cz

AKTUÁLNĚ Z ŘEDITELNY

Povinnost nosit roušky

obrázek

ZÁSADY PROVOZU ŠKOLY 2020/2021

obrázek
Přístup k informacím k zahájení školního roku získáte proklikem na obrázek.

JÍDELNÍČEK

obrázek

Rychle na NašeMŠ

obrázek
ŠKOLA VSTŘÍCNÁ RODIČŮM
Zprávy, omlouvání dětí, informace k akcím. Do fotogalerie jsou vkládány fotografie určené rodičům.
VLOŽENY NOVÉ FOTOGRAFIE - ZÁŘÍ

Šablony II

obrázek
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů MŠ U Křemílka

    Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign