logotyp

Úřední deska

Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236
adresa: Rokosovského 236/1, 417 02 Dubí 2
RED IZO: 600084124
IČO: 60232790
Datová schránka: j84jhiz

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:
Rokosovského 236/1, 417 02 Dubí 2

Zřizovatel: Město Dubí
IČO: 00266281
Adresa: Ruská 264, 417 01 Dubí 1

Ředitelka školy:  Bc. Zdeňka Hamalová,  statutární orgán školy
Učitelka pověřená zastupováním: Květuše Koritková
Vedoucí školní jídelny: Jaroslava Baudyšová
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky přijímacího řízení 2020

V Dubí 28. 5. 2020

Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236, jako příslušný správní orgán, v souladu s ust. § 165 odst. 2 písm. b) zákona č.  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle ust. § 34 odst. 3  školského zákona přijímá k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 děti, evidované pod těmito registračními čísly:

1/2020

přijat/a od 1. 9. 2020

2/2020

přijat/a od 1. 9. 2020

4/2020

přijat/a od 1. 9. 2020

5/2020

přijat/a od 1. 9. 2020

10/2020

přijat/a od 1. 9. 2020

11/2020

přijat/a od 1. 9. 2020

15/2020

přijat/a od 14. 10. 2020

16/2020

přijat/a od 1. 9. 2020

18/2020

přijat/a od 1. 9. 2020

19/2020

přijat/a od 1. 9. 2020

21/2020

přijat/a od 22. 9. 2020

22/2020

přijat/a od 1. 9. 2020

26/2020

přijat/a od 1. 9. 2020

27/2020

přijat/a od 1. 9. 2020

33/2020

přijat/a od 1. 9. 2020

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů po jeho oznámení, ke  Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Mateřské školy U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236.

 

                                                 Bc. Zdeňka Hamalová, ředitelka školy


 

Přerušení provozu mateřské školy v červenci 2020

Provoz Mateřské školy U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236 bude, po projednání se zřizovatelem, na základě § 3 vyhlášky 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů přerušen
od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020.


Bc. Zdeňka Hamalová
ředitelka školy

Vyvěšeno: 15. 4. 2020


Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2021 a 2022

Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2021 a 2022Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2021 a 2022

Rozpočet na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtů na roky 2020 a 2021

Úplata za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2019

Rychlý kontakt

Mateřská škola U Křemílka

Rokosovského 236
417 02 Dubí 2

telefon:
417 571 755

telefon ředitelka:
731 495 217

e-mail MŠ:
mskremilek@seznam.cz

e-mail ŠJ:
mskremilek-sj@seznam.cz

pověřenec GDPR:
Mgr. Radek Kindl
tel.: 775 446 665
e-mail: kindl@mesto-dubí.cz

AKTUÁLNĚ V MŠ

JÍDELNÍČEK

obrázek

Rychle na NašeMŠ

obrázek
ŠKOLA VSTŘÍCNÁ RODIČŮM
Zprávy, omlouvání dětí, informace k akcím. Do fotogalerie jsou vkládány fotografie určené rodičům.

Šablony II

obrázek
Domů MŠ U Křemílka

    Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign