logotyp

Důležité informace

Obnovení provozu mateřské školy

Vážení rodiče,
po projednání se zřizovatelem školy oznamuji, že provoz mateřské školy bude od pondělí 1. 6. 2020 obnoven. Z důvodu zajištění personálních a hygienických podmínek bude provoz omezen. Rodiče nemají do budovy školy přístup.

Podmínky provozu:
  • přijímání dětí - 6,00 - 7,45 hodin u vchodu do MŠ - příchod naplanujte s vědomím možné časové prodlevy z důvodu ranního filtru, k největšímu nahromadění dochází kolem 7.45 hodin, zorganizujte si čas příchodu tak, abyste tomuto shromažďování předcházeli,
  • při komunikaci s učitelkou jsou rodiče povinni použít roušku,
  • při prvním vstupu odevzdají rodiče učitelce podepsané Prohlášení o neexistenci virových příznaků a seznámení se s rizikovými faktory ne starší než 1 den, při příchodu je lépe již mít formulář vyplněný, vyplněním na místě byste zdržovali ostatní, Prohlášení rodiče opět doloží po každé absenci dítěte,
  • odchod dětí po obědě: 12.15 - 12.30 hodin, zvoňte na třídu a vyčkejte příchodu učitelky s dítětem,
  • odchod dětí odpoledne: 14.45 - 16,00 ze školní zahrady - rodiče vyčkají před brankou na zahradu příchodu učitelky s dítětem,
  • pouze v případě nepříznivého počasí zvoňte na třídu a vyčkejte před vchodem do MŠ příchodu učitelky s dítětem.

Podrobnosti podmínek provozu: 
  • jsou uvedeny v  Manuálu pro rodiče, se kterým jsou rodiče dětí povinni se seznámit a jehož dodržování je závazné.

Děti, které v měsíci červnu do mateřské školy docházet nebudou jsou z docházky omluveny a nebude jim účtována úplata za předškolní vzdělávání.

Bc. Zdeňka Hamalová
ředitleky školy

Pokyny pro provoz školy a Čestné prohlášení o neexistenci virového infekčního onemocnění a seznámení se s rizikovými faktory

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

MANUÁL PRO RODIČEMANUÁL PRO RODIČE

Rychlý kontakt

Mateřská škola U Křemílka

Rokosovského 236
417 02 Dubí 2

telefon:
417 571 755

telefon ředitelka:
731 495 217

e-mail MŠ:
mskremilek@seznam.cz

e-mail ŠJ:
mskremilek-sj@seznam.cz

pověřenec GDPR:
Mgr. Radek Kindl
tel.: 775 446 665
e-mail: kindl@mesto-dubí.cz

INFORMACE

Aktuální jídelníček najdete zde

obrázek

Rychle na NašeMŠ

obrázek
ŠKOLA VSTŘÍCNÁ RODIČŮM
Zprávy, omlouvání dětí, informace k akcím. Do fotogalerie jsou vkládány fotografie určené rodičům.

Šablony II

obrázek
Domů MŠ U Křemílka

    Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign