logotyp

Zprávy z ředitelny

Provoz školy od 10. 5. 2021

Vážení rodiče,

v návaznosti na jednání vlády ČR ze dne 3. 5. 2021 a následných informací z MŠMT bude od podnělí 10. 5. 2021 mateřská škola v provozu  za náseldujícíh podmínek:
  • do mateřské školy mohou docházet všechny děti bez omezení, bez testování a bez ochrany dýchacích cest.
  • do mateřské školy je stále omezen vstup zákonných zástupců, předávání dětí probíhá stávajícím způsobem,
  • zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby dodržují na pozemku školy MO MZd - ochrana dýchacích cest, rozestupy nejm. 2 metry, hygiena rukou
  • v mateřské škole je zajištěn zvýšený zdravotní dohled a přijata hygienická opatření (mytí rukou po příchodu dětí do MŠ, větrání, úklid a desinfekce prostor školy.
V případě zdravotních obtíží dítěte, vzniklých v době pobytu v MŠ, bude dítě izolováno a zákonný zástupce si jej po telefonickém oznámení z MŠ neprodleně vyzvedne a postupuje podle pokynů učitelky.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rychlý kontakt

MŠ U Křemílka

telefon:
417 571 755

telefon ředitelka:
731 495 217

e-mail MŠ:
mskremilek@seznam.cz

e-mail ŠJ:
mskremilek-sj@seznam.cz

pověřenec GDPR:
Mgr. Radek Kindl
tel.: 775 446 665
e-mail: kindl@mesto-dubí.cz

iŠKOLIČKA doma

obrázek
Klikni na obrázek a roluj po stránce dolů.

Zápis je tu - pomoc s distančním vzděláváním

obrázek
Klikni na obrázek a roluj po stránce dolů.

RYCHLE NA JÍDELNÍČEK

obrázek

RYCHLE NA NAŠE MŠ

obrázek
ŠKOLA VSTŘÍCNÁ RODIČŮM
Zprávy, omlouvání dětí, informace k akcím. Do fotogalerie jsou vkládány fotografie určené rodičům.

Šablony II

obrázek
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů MŠ U Křemílka

    Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign