logotyp

Projekty

ŠKOLNÍ PROJEKTY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Na této stránce najdete dlouhodobé projekty, kterých se v tomto školním roce účastní všechny děti.  Projekty jednotlivých tříd najdete na odkazech výše.

LogoHRÁTKY aneb Povídej si se mnou

LogoHRÁTKY aneb Povídej si se mnou

Projekt "Povídej si se mnou" si, v rámci logopedické prevence, dává za cíl předcházet poruchám komunikačních dovedností  a napomáhat správnému rozvoji řeči  u dětí, které potřebují v této oblasti  speciálně pedagogický přístup. Prostřednictvím tohoto projektu se snažíme vybudovat fungující systém logopedické prevence v naší mateřské škole na základě vzájemné spolupráce pedagog – dítě -  rodič – klinický logoped – speciální pedagog. Projekt probíhá v několika rovinách. U všech dětí provádíme logopedický screening a všechny  jsou  zapojovány do logopedických chvilek, dětem s potřebou podpory v rozvoji řečových dovedností je věnována individuální péče formou podpůrných opatření a u dětí, které jsou v péči klinického logopeda napomáháme rodičům, v rámci našich kompetencí, rozvíjet řečové dovednosti dítěte dle pokynů logopeda. Rodičům nabízíme poradenství a zapůjčení některých edukačních materiálů, knih a pomůcek. K logopedické prevenci se snažíme přistupovat komplexně, tj. rozvíjením všech dovedností, které přispívají k rozvoji řeči a hravě, tak aby to děti i nás bavilo.

MARKÉTINA DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Markétina dopravní výchova
V tomto školním roce se v průběhu jarních měsíců chceme  věnovat rozvíjením  povědomí dětí o bezpečném chování na ulici. Děti a paní učitelky z 2. třídy se proto s Týmem dopravní bezpečnosti zapojily do projektu Markétina dopravní výchova. Posláním projektu  je  podpora snižování dopravní nehodovosti a  množství zranění na silnicích. Děti i paní učitelky se naučí přijímat roli chodců a cyklistů a budou vědět, jak se v nich chovat, prohloubí své znalosti pravidel bezpečného chování v silničním provozu.

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA
Naše mateřská škola se již čtvrtým rokem účastní projektu sportovní všestrannosti s názvem „Se sokolem do života". Projekt, který pořádá Česká obec sokolská je financován  z grantu MŠMT a ve škole jej realizují dětí z obou tříd od října do června školního roku 2021/2022. Přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Cílem je vzbudit zájem dětí o aktivní sportování, vést je k týmové spolupráci a přinést radost ze splněných úkolů jak individuálních, tak skupinových. V rámci projektu není záměrem, aby děti vzájemně soupeřili, nevytváří se stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se důraz klade na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Děti v průběhu celého školního roku  plní jednotlivé úkoly, což jim přináší potěšení a radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností. Motivací pro děti jsou zvířátka, která je provází jednotlivými činnostmi. Kobylka Emilka je dětem nápomocná při provádění přirozených cvičení jako je chůze, běh, plazení, skákání a házení. Opička Hanička s dětmi trénuje obratnost při překonávání překážek a cvičení s různým sportovním náčiním. Ježeček Mareček jde dětem příkladem při cvičení s míčem. Veverka Věruška je symbolem pro rozumové činnosti a s beruškou Danuškou si děti vyzkouší netradiční činnosti - děti seznamuje s tradicemi a nabádá je ke tvoření z různých materiálů. Děti provází projektem ještě sokolík Pepík, do světa děti veze vláčkem, jehož barevné vagonky představují světadíly. Zapojit se do cvičení a podpořit zdravý pohyb svých dětí mohou i rodiče. Po splnění všech úkolů budou děti odměněny diplomy a drobnými dárky. V závěru školního roku uspořádáme již tradiční sportovní setkání dětí ze všech dubských mateřinek.

Rychlý kontakt

MŠ U Křemílka

telefon:
417 571 755

mobil - omlouvání dětí::
736 613 234

mobil - ředitelka:
731 495 217

e-mail MŠ:
mskremilek@seznam.cz

e-mail ŠJ:
mskremilek-sj@seznam.cz

pověřenec GDPR:
Mgr. Radek Kindl
tel.: 775 446 665
e-mail: kindl@mesto-dubí.cz

RYCHLE NA JÍDELNÍČEK

obrázek

RYCHLE NA NAŠE MŠ

obrázek
ŠKOLA VSTŘÍCNÁ RODIČŮM
Zprávy, omlouvání dětí, informace k akcím. Do fotogalerie jsou vkládány fotografie určené rodičům.

Šablony II

obrázek
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů MŠ U Křemílka

    Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign