logotyp

ZÁPIS

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Se zákonnými zástupci bude komunikováno během přijímacího řízení telefonicky a e-mailem, kontrolujte prosím v průběhu zápisu Vaši e-mailovou korespondenci. V případě dotazů kontaktujte ředitelku školy na tel. 731 495 217.
                     

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

V souvislosti  s mimořádnými opatřeními MZd a aktuálním vývojem epidemie COVID-19 bude zápis k předškolnímu vzdělávání od roku 2021/2022 probíhat distančním způsobem bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.

Termín zápisu je stanoven na dny 3. 5. 2021 - 14. 5. 2021 (do 12.00 hodin)
Místem podání je: Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236
                            se sídlem Rokosovského 236, 417 02 Dubí 2

Dokumenty k zápisu:
a) oboustranná žádost o přijetí s podpisy obou zákonných zástupců s uvedením e-mailovým, spojením a telefonem na zákonného zástupce/žadatele,
b) potvrzení o očkování dítěte - potvrdí ošetřující dětský lékař
c) prostá kopie rodného listu -bude součástí spisu  
d) 
kopie průkazu totožnosti zákonného zástupce nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte, po ukončení správního řízení bude skartován (v případě nejasností  může být ověřeno ve spolupráci s evidencí obyvatelstva v Dubí).
e) cizinci doloží oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu §20 ŠZ.

Dokumenty k zápisu se vydávají:
a) bezkontaktně stažením formulářů na webových stránkách školy www.msukremilka.cz
b) od 15.4.2021 volně k dispozici v deskách u branky do školy.

NA ŽÁDOSTI UVEĎTE SVÉ TELEFONNÍ ČÍSLO, E-MAIL, PŘÍPADNĚ ID DATOVÉ SCHRÁNKY PRO MOŽNOST SE S VÁMI SPOJIT V PŘÍPADĚ VAD ŽÁDOSTI A PRO PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA ŽÁDOSTI. V případě, že zákonný zástupce nevyužije k podání žádosti formulář školy, je nutné, aby jeho žádost splňovala náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona a byla v souladu se správním řádem.

Způsob podání:
a) datovou schránkou - ID školy: j84jhiz    
b) e-mailem na adresu mskremilek@seznam.cz - pouze s uznávaným elektronickým podpisem
c) poštou na adresu školy - rozhodující je datum poštovního podání   
d) osobním podáním - vložením do  poštovní schránky označené ZÁPIS, umístěné při     vstupu do  školy - schránka bude vybírána každý všední den v 11.00 hodin za přítomnosti komise složené z ředitelky školy a dalšího zástupce školy)Na žádosti, podané mimo termín zápisu nebude brán zřetel.


Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých dětí: 31. 5. 2021
Místo zveřejnění:      a) úřední deska školy - nepřetržitě veřejně přístupná před vchodem do                                           školy a dálkově na ebu školy www.msukremilka.cz.
Doba zveřejnění: 15 dnů
                             

Rychlý kontakt

MŠ U Křemílka

telefon:
417 571 755

telefon ředitelka:
731 495 217

e-mail MŠ:
mskremilek@seznam.cz

e-mail ŠJ:
mskremilek-sj@seznam.cz

pověřenec GDPR:
Mgr. Radek Kindl
tel.: 775 446 665
e-mail: kindl@mesto-dubí.cz

iŠKOLIČKA doma

obrázek
Klikni na obrázek a roluj po stránce dolů.

Zápis je tu - pomoc s distančním vzděláváním

obrázek
Klikni na obrázek a roluj po stránce dolů.

RYCHLE NA JÍDELNÍČEK

obrázek

RYCHLE NA NAŠE MŠ

obrázek
ŠKOLA VSTŘÍCNÁ RODIČŮM
Zprávy, omlouvání dětí, informace k akcím. Do fotogalerie jsou vkládány fotografie určené rodičům.

Šablony II

obrázek
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů MŠ U Křemílka

    Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign