Login

Projekty realizované ve školním roce 2019/2020

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky
Naše mateřská škola se opět účastní projektu sportovní všestrannosti s názvem „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Projekt, který pořádá Česká obec sokolská je financován  z grantu MŠMT a ve škole jej realizují dětí ze 2. třídy. Záměrem projektu je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit. Cílem je vzbudit zájem dětí o aktivní sportování, vést je k týmové spolupráci a přinést radost ze splněných úkolů jak individuálních, tak skupinových. V rámci projektu není záměrem, aby děti vzájemně soupeřili, nevytváří se stresující situace pro méně zdatné děti. Naopak se důraz klade na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Děti v průběhu celého školního roku  plní jednotlivé úkoly, což jim přináší potěšení a radost z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjet jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností. Motivací pro děti jsou zvířátka, která je provází jednotlivými činnostmi. Kobylka Emilka je dětem nápomocná při provádění přirozených cvičení jako je chůze, běh, plazení, skákání a házení. Opička Hanička s dětmi trénuje obratnost při překonávání překážek a cvičení s různým sportovním náčiním. Ježeček Mareček jde dětem příkladem při cvičení s míčem. Veverka Věruška je symbolem pro rozumové činnosti a s beruškou Danuškou si děti vyzkouší netradiční činnosti - děti seznamuje s tradicemi a nabádá je ke tvoření z různých materiálů. Děti provází projektem ještě sokolík Pepík, do světa děti veze vláčkem, jehož barevné vagonky představují světadíly. Zapojit se do cvičení a podpořit zdravý pohyb svých dětí mohou i rodiče. Po splnění všech úkolů budou děti odměněny diplomy a drobnými dárky. V závěru školního roku uspořádáme již tradiční sportovní setkání dětí ze všech dubských mateřinek.

Povídej si se mnou, stonožko

Již čtvrtým rokem realizujeme projekt, který si v rámci logopedické prevence dává za cíl předcházet poruchám komunikačních dovedností předškolních dětí a napomáhat správnému rozvoji řeči  u dětí, které potřebují v této oblasti  speciálně pedagogický přístup.  Prostřednictvím tohoto projektu se snažíme vybudovat fungující systém logopedické prevence v naší mateřské škole na základě vzájemné spolupráce pedagog – dítě -  rodič – klinický logoped – speciální pedagog. Projekt probíhá v několika rovinách. U všech dětí provádíme logopedický screening a všechny  jsou v průběhu dne zapojovány do logopedických chvilek, dětem s potřebou podpory v rozvoji řečových dovedností je věnována individuální péče formou podpůrných opatření a u dětí, které jsou v péči klinického logopeda napomáháme rodičům, v rámci našich kompetencí, rozvíjet řečové dovednosti dítěte dle pokynů logopeda. Rodičům nabízíme poradenství a zapůjčení některých edukačních materiálů, knih a pomůcek.
 

Rychlý kontakt

Mateřská škola U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236

adresa:
Rokosovského 236,417 02 Dubí 2
telefon:
417 571 755
telefon ředitelka:
731 495 217
e-mail MŠ:
mskremilek@seznam.cz
e-mail ŠJ:
mskremilek-sj@seznam.cz

N Á S T Ě N K A

Aktuální jídelníček najdete zde

obrázek

Rychle na NašeMŠ

obrázek
Zprávy, omlouvání dětí, informace k akcím, fotogalerie pro rodiče dětí - rychlý kontakt.
Do fotogalerie jsou vkládány fotografie určené rodičům.
Domů MŠ U Křemílka

Created by © 2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign