logotyp

Zprávy z ředitelny

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí

Vážení rodiče,
na Vaši e-mailovou adresu Vám byl zaslán odkaz na interaktivní nástěnku se základními informacemi, prosím, seznamte se s nimi.
Interaktivní nástěnka pro rodiče nových dětí

Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2021

Seznam dětí, přijatých od 1. 9. 2021 do Mateřské školy U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236 je od 30. 5. 2021 zveřejněn na úřední desce školy po dobu 15 dnů.

Přerušení provozu školy

Vážení rodiče,
provoz školy bude přerušen v době od 26. 7. 2021 do 20. 8. 2021. Více informací najdete na úřední desce.
ředitelka školy


Provoz školy

Vážení rodiče,
  • do mateřské školy mohou docházet všechny děti bez omezení, bez testování a bez ochrany dýchacích cest.
  • od 31. 5. 2021 je umožněn vstup zákonným zástupcům nebo jimi pověřeným osobám do mateřské školy za podmínek:
  • a) dítě doprovází pouze 1 osoba,
  • b) počet doprovodu nepřesáhne počtu 4 osob v šatně současně,
  • zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby dodržují na pozemku školy MO MZd - ochrana dýchacích cest při rozestupech menších než 2 metry, hygiena rukou,
  • v mateřské škole je zajištěn zvýšený zdravotní dohled a přijata hygienická opatření (mytí rukou po příchodu dětí do MŠ, větrání, úklid a desinfekce prostor školy.
V případě zdravotních obtíží dítěte, vzniklých v době pobytu v MŠ, bude dítě izolováno a zákonný zástupce si jej po telefonickém oznámení z MŠ neprodleně vyzvedne a postupuje podle pokynů učitelky.
                                                        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rychlý kontakt

MŠ U Křemílka

telefon:
417 571 755

telefon ředitelka:
731 495 217

e-mail MŠ:
mskremilek@seznam.cz

e-mail ŠJ:
mskremilek-sj@seznam.cz

pověřenec GDPR:
Mgr. Radek Kindl
tel.: 775 446 665
e-mail: kindl@mesto-dubí.cz

RYCHLE NA JÍDELNÍČEK

obrázek

RYCHLE NA NAŠE MŠ

obrázek
ŠKOLA VSTŘÍCNÁ RODIČŮM
Zprávy, omlouvání dětí, informace k akcím. Do fotogalerie jsou vkládány fotografie určené rodičům.

Šablony II

obrázek
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů MŠ U Křemílka

    Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign