logotyp

Zprávy z ředitelny

Přerušení provozu školy

Vážení rodiče,
provoz školy bude přerušen v době od 26. 7. 2021 do 20. 8. 2021. Více informací najdete na úřední desce.
ředitelka školy


Seznam přijatých dětí od 1. 9. 2021

Seznam dětí, přijatých od 1. 9. 2021 do Mateřské školy U Křemílka Dubí 2, Rokosovského 236 je od 30. 5. 2021 zveřejněn na úřední desce školy po dobu 15 dní.

Provoz školy

Vážení rodiče,
  • do mateřské školy mohou docházet všechny děti bez omezení, bez testování a bez ochrany dýchacích cest.
  • od 31. 5. 2021 je umožněn vstup zákonným zástupcům nebo jimi pověřeným osobám do mateřské školy za podmínek:
  • a) dítě doprovází pouze 1 osoba,
  • b) počet doprovodu nepřesáhne počtu 4 osob v šatně současně,
  • zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby dodržují na pozemku školy MO MZd - ochrana dýchacích cest při rozestupech menších než 2 metry, hygiena rukou,
  • v mateřské škole je zajištěn zvýšený zdravotní dohled a přijata hygienická opatření (mytí rukou po příchodu dětí do MŠ, větrání, úklid a desinfekce prostor školy.
V případě zdravotních obtíží dítěte, vzniklých v době pobytu v MŠ, bude dítě izolováno a zákonný zástupce si jej po telefonickém oznámení z MŠ neprodleně vyzvedne a postupuje podle pokynů učitelky.
                                                        
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rychlý kontakt

MŠ U Křemílka

telefon:
417 571 755

telefon ředitelka:
731 495 217

e-mail MŠ:
mskremilek@seznam.cz

e-mail ŠJ:
mskremilek-sj@seznam.cz

pověřenec GDPR:
Mgr. Radek Kindl
tel.: 775 446 665
e-mail: kindl@mesto-dubí.cz

RYCHLE NA JÍDELNÍČEK

obrázek

RYCHLE NA NAŠE MŠ

obrázek
ŠKOLA VSTŘÍCNÁ RODIČŮM
Zprávy, omlouvání dětí, informace k akcím. Do fotogalerie jsou vkládány fotografie určené rodičům.

Šablony II

obrázek
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů MŠ U Křemílka

    Created by © 2017 - 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign